Vertrouwelijkheidspolitiek - AVG-GDPR

 

De volgende vertouwelijkheidspolitiek is van toepassing binnen het bedrijf van « B.S.C. Cleaning » bvba.

 

1-  Privacy waarborgen

Wij respecteren uw recht op privacy en streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) per 25 mei 2018. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. Doorheen dit document, leggen wij uit hoe de informatie wordt verzameld, de manier van verwerking en de middelen die wij gebruiken ter bescherming van uw gegevens.

 

2-  Verzamelen van uw persoonsgegevens

Binnen het kader van ons werk, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren :

 • Het leggen van contacten, bvb. per telefoon of per mail, teneinde een offerte of “grote schoonmaak” te kunnen vastleggen: de mondelinge of per mail binnengekregen gegevens worden in eerste fase gebruikt in onze offerte-programma om daarna verwerkt te worden in ons CRM-systeem .
 • Bezoek via onze site en invullen van een contactformulier : de binnenkomende gegevens van deze mail of mondelinge doorgegeven informatie worden in eerste fase gebruikt in onze offerte-programma om daarna verwerkt te worden in ons CRM-systeem.
 • Tijdens het opstellen en opvolgen van de fakturatie via ons CRM-systeem.

 

3-  Welke persoongegevens worden verzameld en gebruiksdoeleinden

 

Persoonsgegevens

Doelen

Uw identificatie en contactgegevens  (naam, adres, telefoonnummer/GSM, fax, e-mail ardes, contactpersoon, fakturatie gegevens)

 •  Administratie- en boekhoudkundig beheer van ons klienteel : telefoon oproepen, fakturatie, opvolging van de boekhouding en de betalingen
 • Bij referentie-aanvragen door potentiëel nieuwe klanten : in dit geval gebruiken wij enkel naam en fysiek adres van de firma, algemene e-mail en telefoonnummer en eventueel link van de website
 • Voor het verzenden van mailings teneinde u te informeren over onze vesrchillende diensten.

 

Uw persoonlijke gegevens worden nooit gebruikt voor marketing doeleinden.

 

4- Communicatie van uw persoonsgegevens

In het kader van de in punt 3 opgesomde doelen, zijn wij voor sommige prestaties soms genoodzaakt om uw persoonsgegevens met derden te delen (onze onderaannemers bvb).

Indien van toepassing, zorgen wij ervoor dat passende maatregelen worden genomen (Beperkt gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens).

 

5-  Bescherming van uw persoonsgegevens

De nodige administratieve, technische en organisatoriche maatregelen zullen worden genomen teneinde u een afdoend veiligheidsniveau te kunnen waarborgen. Uw persoonsgegevens zullen beschermd worden tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofd openbaarmaking, alsmede alle niet toegstane toegang tot uw doorgegeven, opgeslagen of verwerkte persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden fysiek en virtueel bewaard. Bij virtuele bewaring worden deze opgenomen in ons CRM-programma « Winbooks/Logistics », ondergebracht en beschermd door de firma « INFOSERV.be » via tussenkomst van de firma « Neuronics nv ».

In het andere geval, bij fysieke bewaring, worden uw gegevens bewaard in kasten die enkel toegang bieden tot bevoegd personeel. Dit lokaal wordt beveiligd door twee gesloten deuren en een alarminstallatie.

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens steeds juist zijn en bijgewerkt worden.

Daarom vragen wij u om ons elke mogelijke wijziging (bvb coördinaten) of andere door u verstrekte persoonsgegevens in het kader van onze samenwerking, te informeren.

 

6-  Uw rechten inzake uw persoonsgegevens

U heeft het recht:

 • op verwittiging en toegang tot uw gegevens
 • op eventuele verbetering en aanpassing van uw persoonsgegevens
 • op verwijdering van uw persoonsgegevens
 • op beperking van gebruik en/of verwerking van uw persoonsgegevens
 • van bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens
 • uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en leesbare formaat, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen

 

7- Andere (aan)vragen

Indien u andere vragen heeft en/of andere informatie wenst betreffende de vertrouwelijkheidspolitiek van de firma « B.S.C.Cleaning sprl », kan u ons steeds benaderen via e-mail : ibruyere@bsc-cleaning.be (Mevr. Isabelle Bruyère).

 

Klik hier voor de drukbare versie

Beci Trends Gazelles ugbn VCA Partena Club

Gratis bestek

Contacteer ons

BSC Cleaning

NIEUW ADRES:

Herreweghestraat 24-26
B-1090 Brussel (Jette)
Stratenplan

 

OPENINGSUREN: van maandag tot vrijdag, van 8u30 tot 17u00 ononderbroken.


0800/40.615 (gratis nummer
vanuit een vast toestel)

Tel.: (+32) 02/410.55.58
Fax: (+32) 02/414.74.41
E-mail: info@bsc-cleaning.be
N° BTW: BE0454.773.414

Volg ons op

Volg ons op Volg ons op

FAQ

Vind hier een antwoord op al uw vragen!  

 

zie meer

Nieuws

U wenst de zonnetent van uw woning, uw winkel of uw restaurant laten kuisen?

 

zie meer